home KONTAKTY  |  NAPIŠTE NÁM  |  ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ

CERTIFIKÁTY  |  AKTIVITY  |  PRONÁJEM  |  BAZAR
slovenčina polski русский язык français deutsch english   čeština  

Ceny výrobkové řady ComfortLine M3

Řadu ComfortLine vyrábíme ve dvou provedení při zachování designu, za který jsme byli oceněni Zlatým Leonardem na mezinárodním stavebním veletrhu CONECO 2010 v Bratislavě. Dále byl výrobek oceněn Zlatou plaketou na CONECO 2010 a Čestným uznáním v soutěži o Zlatou medaili na mezinárodním stavebním veletrhu v Brně IBF 2010. Viz. ocenění.

ComfortLine Light - cena od 15 tis.Kč/m2 do 20 tis.Kč/m2
ComfortLine Nízkoenergetické - cena od 20 tis.Kč/m2 do 25 tis.Kč/m2

ComfortLine Light

Provedení Light (energetický štítek C). Cena se pohybuje od 15tis.Kč/m2 do 20 tis.Kč/m2. Cena je závislá na stupni vybavení, počtu a velikosti prosklených částí a velikosti stavby. Čím je stavba prostornější, tak cena na 1m2 klesá. Obálka budovy vykazuje součinitel tepelné propustnosti U = 0.18 W/m2K, což je hodnota tepelného odporu R= 5,5 m2K/W. Okna jsou ve standardu hliníková s dvojitým zasklením Uskla = 1,1 W/m2K.

Ceny

objektů v provedení Light se pohybují takto: Například bytovou jednotku (dům) 1+kk o ploše 33m2 můžete mít již za 650.000,- Kč nebo 2+kk (66m2) za 1.150.000,- Kč. Školku o ploše 165 m2 pro 20 dětí za 2.800.000,- tis. Kč nebo o ploše 230 m2 za 3.900.000,- Kč nebo kancelářskou budovu o ploše 264m2 za 4.250.000,- Kč. Ceny jsou uvedeny bez DPH, základů a přípojek.

ComfortLine Nízkoenergetický

Provedení nízkoenergetické (energetický štítek B). Cena se pohybuje od 20 tis.Kč/m2 do 25 tis.Kč/m2. Obálka budovy vykazuje součinitel tepelné propustnosti U = 0.12 W/m2K, což je hodnota tepelného odporu R= 8,3 m2K/W. Okna jsou ve standardu hliníková s trojitým zasklením Uskla = 0,6 W/m2K.

Ceny

objektů v nízkoenergetickém provedení se pohybují takto: Například bytovou jednotku (dům) 1+kk o ploše 33m2 můžete mít již za 730.000,- Kč nebo 2+kk (66m2) za 1.450.000,- Kč. Školku o ploše 165 m2 pro 20 dětí za 3.650.000,- tis. Kč nebo o ploše 230 m2 za 4.800.000,- Kč nebo kancelářskou budovu o ploše 264m2 za 5.550.000,- Kč. Ceny jsou uvedeny bez DPH, základů a přípojek.

Způsob vytápění záleží pouze na Vašem přání podobně jako v budovách postavených standardní metodou.

Jako základy doporučujeme základové patky nebo pasy. Nemusíte připravovat cenově nákladnější základovou desku, protože tuhost rámu modulů umožňuje roznesení na bodové založení.

Zašlete nám poptávku na Vaše individuální řešení. Konečná cena závisí na stupni vybavení, použitých materiálech a způsobu vytápění.

Více o úsporách energie a ochrany tepla - požadavky na zateplení budov:

Většina staveb v našich teplotních oblastech musí být během značné části roku vytápěna.
U obytných a občanských staveb se tím zajišťuje předepsaná tepelná pohoda pro uživatele.

U průmyslových objektů se zajišťují požadované tepelné vlastnosti pracovního prostředí a často i technologické podmínky pro zajištění výrobního procesu.

Tepelně technické požadavky na většinu těchto prostor jsou dané stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy.

Řada požadavků na pracovní prostředí je formulována zákoníkem práce a jeho prováděcími předpisy.
Speciální požadavky jsou na chladírenské a mrazírenské objekty. Požadavky pro různé chladírenské a mrazírenské prostory jsou předepsané v ČSN 14 8102 "Tepelné izolace chladíren a mrazíren".

Obvodový plášť objektů musí plnit požadavky z hlediska úspor energie a ochrany tepla tak, aby bylo zajištěno požadované mikroklima a současně minimalizovány náklady na jeho vytápění, popřípadě klimatizaci.

Základní tepelně technické hodnoty zateplení obvodových plášťů, které jsou dané stavebními předpisy jsou následující :

  • hodnota nejnižší vnitřní povrchové teploty konstrukce
  • součinitel prostupu tepla (dříve tepelný odpor konstrukce)
  • celoroční bilance kondenzace a množství zkondenzované vodní páry v konstrukci
  • měrná spotřeba tepla (dříve celková tepelná charakteristika objektu)

Stavební zákon v § 47 ukládá, jaké výrobky lze použít pro stavby:
(1) Pro stavbu mohou být navrženy a použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání (včetně užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.
(2) Vlastnosti výrobků pro stavbu, mající rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby, musí být ověřeny podle příslušných předpisů z hledisek uvedených v odstavci 1.

Energetické požadavky na stavby byly dříve určovány v ČSN 73 0540-2. V současné době požadavky na energetické vlastnosti staveb stanovuje zákon č. 406/2000 Sb. "o hospodaření energií", resp. vyhláška č. 219/2001 Sb. "kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách".

V této vyhlášce jsou stanoveny požadované měrné spotřeby tepla při vytápění budov a dokumenty, kterými se energetické vlastnosti staveb prokazující. Jsou to energetické průkazy. Jsou zde uvedeny dva typy energetických průkazů:

  • datové údaje energetického průkazu - budovy pro bydlení
  • datové údaje energetického průkazu - budovy v terciálním, průmyslovém a zemědělském sektoru

Chcete-li se více dozvědět o tom, co ovlivňuje tepelné vlastnosti budov, doporučujeme viz. Stavebnictví interiér.

 zpět   Školky M3 - ComfortLine Individuální bydlení M3 - ComfortLine   dále  

Příklady půdorysů M3

Administrativní budova

Administrativní budova přízemní

Individuální výstavba

Hotel

Hotel - Ubytovna

Lékarna

Škola

Školka

Videa

Video ocenění Zlatá medaile IBF 2010

Vizualizace

Studie polyfunkčního domu

Individuální bydlení

Hotel

Showroom

Katalogy, prospekty

Katalog M3

Prospekt M3

Napište nám/Objednejte si

  Copyright © 2010 KOMA MODULAR CONSTRUCTION s.r.o. | Právní podmínky #19945